Lähihoitajaopiskelijat vaihdossa Kanadan Torontossa , kesällä 2018C:\Users\virkrist\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\KJIG7DA5\Yleislogo TAI 4v (2).jpgC:\Users\RistoVir\Desktop\luksia-logo_small.jpgimage001
C:\Users\virkrist\Desktop\logot\LUOVI_logo+AO_RGB.jpg
Suomen Lippu Siniristilippu Suomi Lippu Po
Lähihoitajaopiskelijat vaihdossa Kanadan Torontossa , Suomi-kodilla 2-30.6.2018  
Ihan aluksi laitamme oheen linkin Suomi-kodista Torontossa , jotta lukijallle selviäisi, mikä on Suomi-koti, mistä me kerromme .

Facebook likki Suomi-kodista

http://www.suomikoti.ca

http://www.torontocentralhealthline.ca/displayservice.aspx?id=170658Valmistelut vaihtoon

Saimme tietää syksyllä 2017 , että meillä olisi mahdollisuus hakeutua ukomaan vaihtoon tekemään harjoittelua. Koulultamme kyseltäessa, meille molemmille ehdotettiin Kanadaa.
Tokikaan se ei ollut vain ilmoittautumisen varassa vaan, me haimme mahdollisuutta hakeutua opetusministeriön Kanada-hankkeen kautta vaihtoon.
Ennen kuin meidät valittiin, meidän täytyi kirjoittaa kirje itsestämme ja halustamme vaihtoon. Lisäksi lähetimme englannin kielisen CV:n , jonka avulla me osoitimme osaamistamme, kokemusta ja taitojamme.

Varsinainen  paperityö alkoi keväällä täytimme kolme erilaista kaavaketta, jotka allekirjoitettiin meidän, koulun ja Suomi-kodin puolesta.
Allekirjoitimme ja täytimme kolme  kaavaketta
1. SITOUMUS :Kanada-verkosto: Ammatillisen koulutuksen opiskelu- ja/tai työssäoppimisjakso Kanadassa
2. Canada-network, Learning agreement ( opiskelusopimus)
3. Learning assesment( ( opintojen arvionti )
Kahteen viimeiseen listasimme tavoittetamme harjoittelulle, opintojen suhteen.

Sopimusten kirjoittamisen jälkeen aloimme käytännön järjestelyt:

- vuokra-asunnon hankkiminen
- erilaisten papereiden hankkiminen, kuten:
rikosrekisteriote,
ETa- viisumi
kirjeet koululta ja Suomi-kodilta ( tullia varten)
vakuutustodistukset

Verkostokoordinaattoreiden kanssa kävimme yhteisiä videoneuvotteluita, jossa meille kerrotiin Kanadasta yleensä ja samalla sovimme käytännön järjestelyistä.

Toukokuussa meille varattiin lennot ja saimme hyvää ja asiantuntevaa opastusta ja ohjasta Ristolta ( Kaolta) ja Marja-Liisalta ( Lappiasta). Kiitos heille! Mukaanmme lähti myös kansainvälisistä opiskelijavaihdosta vastaava opettaja: Sirpa Hyttinen Kemista, Lappiasta.


Matka Torontoon
Kone, Ilma, Jet, Liikenne, Jumbo Jet

Matkaan lähdimme 1.6, yöpyäksemme Hesingissä ja anivarhain 2.6 lähti lentomme kohti Kanadaa.
British Airwaysilla, Lontoon kautta, Torontoon. Lento kesti monta tuntia, mutta sujui melko mukavasti, kun jokaisella oli mahdollisuus katsella elokuvia ja ruokatarjoilu oli kattavaa, jopa ylelnpalttista.Torontoon tultuamme alkoi väsymys painaa, koska olihan Suomessa kello jo 22.30 ja täällä Kanadassa vasta klo oli 16.00

Tulimme yhteisellä taksilla majapaikkoihimme ja asetuimme taloksi, seuraavan kuukauden ajaksi.
Olimme vuokranneet asunnot perheiden alakerrasta. Toinen läheltä Suomi-kotia ja toinen meistä sai vuokrattua huoneen lähempää keskustaa, mutta Suomi-kodille oli työmatkaa n.7km.

Matkalla majapaikkoihimme näimme, mitä erilaisimpia julkisia taideteoksia, ymmärtääkseni täällä Torontossa kannustetaan taiteilijoita maalaamaan julkisivuja ja kynnys luvan saamiseen on matala. Samalla lisätään kaupunkikuvan viihtyvyyttä.Ohessa yksi tällainen julkinen taideteos.

Ohessa kuva majapaikasta. Talot täällä muistuttavat kovasti amerikkaisissa elokuvissa nähtyjä omakotitaloja ja asuinalueet samoin.Idyllisiä ja hyvinhoidettuja.


Ohessa majapaikka, joka sijaitsee lähempänä keskustaa.

Harjoittelu Suomi-kodilla
Varsinainen harjoittelu alkoi 4.6 klo 10.00, joten saimme vähän toipua aikaerosta ja katsella päivän Torontoa.

1. päivä . saavuimme Suomi-kodille klo 10.00 opettajamme kanssa ja ensimmäisenä saimme tavata kaksi muuta sairaanhoitajaopiskelijaa Suomesta, Rovaniemeltä.
Oli siis ihmeellistä, että Lappi oli näin hyvin edustettuna.

Ensimmäisenä päivänä meille esiteltiin paikkoja ja kerrtotiin Suomi-talon toiminnasta ylipätään.
Saimme ensikosketuksen asukkaisiiin ja työntekijöihin. Tunnelma ja ilmapiiri oli vastaanottavainen ja lämmin.
Johtaja Paul kertoi meille talon toiminnasta ja yleisistä säännöistä ja tomintatavoista. Tapasimme talon väkeä, vapaaehtoisia jne.

2. Työt alkoivat anivarhain klo 6.30,täydellä ja tehokkaalla työnteolla. Seurasimme ja osallistuimme hoitotyöhön , minkä osasimme ja pystimme.

Asukkaat oli jaettu neljään eri ryhmään ja jokainen meistä sai oman PSW( personal support worke- vastaava kuin Suomen hoiva - avustaja) ja alueen.
 Työ tekijäänsä opettajaa, nin myös tässä tapauksessa :) Ensimmäinen päivä oli melko raskas, koska samalla kun tehtiin  töitä, keskustelimme englanniksi työparin kanssa.

Päivän aikana saimme kuulla monta ihmeellistä ja elämänmakuista tarinaa siitä, kuinka asukas oli päätynyt tänne Kanadaan. He kertoilivat myös, millaisena musitivat Suomen. Jodenkin lähtiessä oli Suomessa pulaa kaikesta ja työttömyyttä. Täällä Kanadassa oli asiat toisin. Oli töitä ja lupaus vauraammasta ja paremmasta elämästä.

Jo ensimmäisen päivän aikana jäi tunne, että Kanada on ollut hyvä ja vastaanottava maa maahanmuuttajille.

Eräs mummo totesi, että Suomessa käydessä kaikki tuntui kovin jäykältä. Sen voi ymmärtää, kun on seurannut elämää täällä Kanadassa ja työelämässä. "Small talk- on luontevaa ja jopa kaupan kassa kysyy: How are you doing?( Miten menee?) Suomessa saattaisi hämmästyä, jos joku tuntematon alkaisi kysellä kuulumisia.  Tapa jutella ja ottaa toinen huomioon ovat asioita, jota  me Suomessakin voisimme alkaa toteuttaa.
Huomionarvoista on myös, kuinka kollegat kiittävät ja ovat aidosti kiinnotuneita toisistaan ja asukkaista. Tuntuu, kuin tämä ei olisi heille vain työ vaan todellakin osa elämää ja siihen suhtaudutaan myönteisesti ja ilolla. Jokainen auttaa toista ja sitä ei koeta rasitteeksi, vaan se tehdään hyväntahotoisesti ja hyvää tarkoittaen.

Ensimmäisen viikon aikana siis teimme aamuvuoroa, vaihdoimme työpareja ja alueita.
Työn ohessa kerran päivässä meille pidettiin erilaisia orientaatiotuokioita:
- turvallisuudesta yleensä,omasta ja asukkaiden'
- paloturvallisuusdesta
- asukkaiden oikeuksista ja säännöistä yleensäkin


2. viikko, kesäkuu 11-17.6
Toinen vikko alkoi tutulla tavalla . Tutustuimme asiakkaisiin ja olimme mukana viimeisessä ryhmässä. Asukkaat oli jaettu 4:ään ryhmään ja pääsimme tutustumaan kaikkiin noihin. Aamuvuoro on nopeatempoinen ja täytyy olla reippaana, että ehtii kaikki tehdä ennen aamupalaa 8.30.

Ohessa muutamia kuvia toiselta viikolta työpaikalta ja työkavereista.
 Suomi- tytöt , Suomi-kodilla
 Työvuorolista
 Juhlasali ja ruokailutila, omatoimiruokailijoille
 Vapaa-ehtoinen työntekijä
 Walker-parkki/( rolaattoriparkki ruokailun aikana)
Ihana Raija Suomesta, joka kertoi meille paljon käyntenteistä ja ideoita, mitä Torontossa voi tehdä. Nuorekas ja huumorintajuinen. Kerrassaan mahtava tyyppi:)


Iltapäivällä saimme viikon tuntilistan ja samalla sovimme erityisjärjestelyistä, joita teimme järjestääksemme Niagra Falls -matkaa.

Iltavuoro oli tempoltaan rauhallisempi, joten meillä oli aikaa hieman enemmän haastetella asukkaita  ja työntekijöitä.

Suomesta poiketen lähihoitajat tekevät lähinnä kunotuttavaa ja lääkinnällistä työtä.
Suomi.- kodilla on erilaisia hoitoalan ammattilaisia:
PSW_ personal support worker
RPN_- registered practial nurse( lähihoitaja)
RN- registered nurse( sairaanhoitaja)
RC- resperative care( kuntohoitaja)

Tällä siis lähohoitaja ei tee perustyötä, kuten vaateta, käytä vessassa yms. vaan PSW:t tekevät tuon työn.

Asukkaat nostetaan ylös sängyistä, jos he niin haluavat ja muutenkin. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus kuntouttavaan toimintaan päivän aikana kuten ns. kuntopyörällä polkemista, käsijumppaa, kävelyttämistä tms. Näistä kuntouttavista toimenpiteistä huolehtivat: RPN, RC ja ulkopuolinen fysioterapeutin apulainen.
Kuntouttavista ja aktivoivista toimista raportoidaan viranomaiseille ja viranomaiset valvovat, että toimintaa on ja sitä tarjotaan asukkaille. Asukkaista tehdään koko ajan arvointia ja otetaan huomioon kaikki seikat, jotka vaikuttavat kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.
Suomi- kodilla on myös hengellisisitä asiosita vastaaava työntekijä, joka myös järjestää toimintaa/ aktiviteetteja yhdessä vapaaehtoisten kanssa.  Hengellisistä asioista vastaava työntekijä juttelee asukkaiden kanssa ja omaiseten kanssa. On mukana tekemässä tärkeätä työtä, kuuntelemassa, lohduttamassa ja keskustelemalla asiosta, jotka askarruttavat.
Vapaaehtoisia on päivittäin 1-3. He ovat suomenkielisiä ja he autttavat asiakkaita arjen toiminnoissa.


Toisella viikolla tutustuimme myös kotihoitoon. Suomi-kodissa on kymmeniä asukkaita, jotka asuvat omassa asunnossa, mutta tarvitsevat apua arjen toiminnoissa. kuten siivous, pyykinpesu , suihkussakäynti yms. Lisäksi joillekin tuodaan ruoka: aamupala, lounas ja päivällinen  heidän koteihin. Osa asukkaista käy syömässä alakerrassa ruokasalissa ja osa tekee ruokansa itse. Palveluit tarjotaan ja asukkaat saavat itse päättää, mitä haluavat.

Toisella viikolla alkaa vähän selkiytyä asukkaisen tarpeeet ja totutut toimintatavat. :)

Viikonloppuna kävimme isossa ostoskeskusksessa Vauhghnmillsillä, jossa on n. 200 liikettä.

Kuvahaun tulos haulle vaughan mills mall

Lauantai-iltana koin  suuren taide-elämyksen , kun selasin nettiä ja huomasin, että Torontossa on esiintymässä kuuluisa Skotlantilais- amerikkalainen näyttelijä, Alan Cummng. Hänen standup/ musiikkiesitys oli mahtava ja viihdyttävä kerrassaan. Upea elämys:)

Alan_Cumming Sunnuntaina tutustuimme Torontoon. Kaupunki, jossa on sopivasti kaupungin tuntua, mutta myös ihania puistoja ja viheralueita


Korkeita pilvenpiirtäjiä
Ihania puistoja


Viikko 18-22. 6. 2018


Juhannusviikko Suomi-kodilla alkoi harjoittelun kannalta vähän erilaisissa merkeissä. Saimme mahdollisuuden seurata ja harjoitella täkäläisen lähihoitjajan työtä.
Täällä Kanadassa lähihoitaja tekee lähinnä kuntouttavaa( restorative) työtä ja lääkinnällistä työtä ( jakaa , tilaa ja raportoi lääkkeitä,)

Perustyön kuten aiemmin mainitsin, tekevät PSW( personal support worker)

Kuntouttavaa lähihoitajan työtä tukee fysioterapeutin assistentti, joka käy kolme kertaa viikossa Suomi-kodilla. Hän kuntouttaa yhdessä kuntoutuslähihoitajan kanssa asukkaita.
Jokainen asukas, jos mahdollista nostatetaan ylos tuoleihin. Osaa asukkista kävelytetään seisomatelineellö, He, jotka kykenevät itse kävelemään rollaattorin kanssa, heitä jumppautetaan. Kaikkia , jotka pysytyvät käsisä käytätämään, ohjataan käsijumppaan ja pyöräilytelineeseen kuntouttavien päivien aikana. Kuntouttavasta toiminnasta raportoidaan viranomaisille, kuten kaikesta muustakin aktiviteeteista, johon asukkaat osallistuvat.
Harjoitellessani kuntohoitajan työtä, kävi mielessäni , että liike on lääke. Liike ja liikunta edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä.
Kotihoitoon pääsimme myös tutustumaan taas, Nyt se oli vähän tutumpaa kuin edelllisellä viikolla.
Kotihoitaja jakaa lääkkeet itsenäisille asukkaille ja aamiaisen asukkaille,jotka kykenevät asumaan yksin.


Kotikäynneillä kysellään kuulumisia, ja muita tarpeita ( ruoka, siivous, ja pyykkäys tarpeita yms.)
Aamukäynnillä kiire oli yhtälaillla, kuin Suomessakin.
Kotihoidon PSW, ninmitttäin valmistelevat myös luonaskattauksen asukkailleni niille, jotka ketkä käyvät itsenäiseti ruokailemassa alakerran ruokalassa.

Iltapäivällä kotihoidon PSW, tekevät siivous, asiointitöitä asukkaillle.
 PSW, on myös tärkeässä asemassa havainnoimaassa ja raportoimassa asukkaiden kunnosta ja voinnista heidän esimiehelleen. Useimmiten alakerran itsenäisistä asunnoista siirrytään hoivaosasatolle talon 7:n  kerrokseen, jossa siis olemme harjoittelleet melkein koko harjoittelun.


3. viikko, 18-22.6.2018Toiseksi viimeinen viikko Toronton Suomi-kodilla.
Ensimmäisen viikon tiivistahtisen ja aikaisten herätysten jälkeen, vuorotyölista ja työtehtvät ,mitä teimme kevenivät hieman.


Saimme mahdollisuuden tehdä ja seutata sitä työtä, mitä lähihoitajat tekevät täällä Suomi-kodilla. Hedän tehtävänä on siis lähinnä kuntouttavaa ja lääkinnällistä työtä.
Kuntouttavatyö, jota aiemmin tein on asukkaiden ohjaamista eriaisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin. Heitä kävelytetään, jummpautetaan, ohjataan käsilikkeiden aktivoitiin. Ohjataan pyöräilemään kuntopyörällä, jonka polkemnen onnostuu myös pyörätuolissa istuvilta asukkailta. Liike on lääke ja niin se on myös tässä tapauksessa. Liike lisää verenkiertoa ja näin ollen pidentää asukkiaden toimintakykyisyttä pidempään.


Ohessa muutamia  pyörätuoli.


Toinen keskinen tehftävä lähihoitajille on lääkitykset jakaminen.
Lääkkeet jaetaan  joillekin 4 krt/ pvä.
aamulla, lounaalla, päivällisellä ja iltalääke. Lääkkkeet on annosteltu valmiiksi jo apteekissa läåinäkyvin pakkauksiiin, joissa on asiakkaan nimi ja jokainen lääke on eritelty erikseen Lääkkeet säilytetään lukollisessa kärryssä, jossa on jokaiselle lääkkeen saajalle oma kuvalla varustettu lokerikko.


Lääkkeet siis tupla varmistetaan. Ensin , kun ne lähetään apteekist ja sitten lääkken jakaminen yhdeydessä. Lääke lääkkeltä takistetaan lääkkeiden määrä ja saaja.Lääkkeiden jakamisen yhdeydessä , lääkkeet kuitataan tietokoneelle, tiedostoon, jokaisen asukkaan ja lääkkeen kohdalla . Varmistuskohdassa on jokisen asukkaan kuva, nimi ja se miten lääke jaetaan( täytyy murskata, vai voiko syödä kokonaisena). Siinä on myös lyhyt selostus siitä, mikä on asukkaan oiretausta. Lääkkeet jaettiin lähinnä murskattuna, omenasoseeseen sekoitettuna.

Perjantaina saimme mahdollisiuuden osallistua juhanusjuhlien järjestelyyn.
Talon takapihalle oli järjestetty yhdessä talon omatoimiasukkaisen toimesta pöytiä ja koristeltu ympäristö niin kesäiseksi, kuin mahdollista.


Me opiskelijat saimme kukin vastuullemme asukkaan tai kaksi, joden kanssa olimme juhlan ajan ulkona.


Ohjelma oli monipuolista: tanhutanssia, puheita, runonlausuntaa, muisteluita, musiikkiesitys ja yhteislaulua tietenkin. Nuoret tytöt olivat tulleet vierailemaan suomesta ja hekin esittivät oman musiikkiesityksens. Mukavana poikkeavana osuutena juhlassa oli keittiöhenkilökunnan naisen havajlainen tanssiesitys.


Tunnelma oli leppoisa ja pieni sadekuurokaan ei haitannut ohjelman onnistumista.
Lopuksi söimme kesäisen aterian ja mansikka-jäätelökahvit.


Siinä istuskellessa, oli ilo huomata, että vaikka joilakin asukkaille muisti oli muuten jo huono he muistivat kaikki suomalaiset laulut ulkoa ja lauloivat reippasti mukana säestyksen alettua. Jotenkin liikuttvaakin… Kaiken kaikkiaan siinä istuskellessa ajattelimme, että tämä oli yksi mieleenpainivmmista ja ikimuistoisimmista juhannusjuhlista.
Työpäivän jälkeen lähdimme yhdessä muiden suomalaisten kanssa juhlistamaan juhannusaattoa wingsien ja sangrian kera, maltillisesti.Viimeinen viikko Suomi-kodilla 26.-29.6.2018Viimeinen viiikko alkoi tulevien PSW- harjoittelijoiden orientaatiopäivään osallistumisella.
Meitä oli pyydetty pitämään esitelmä Suomesta ja opettaa muutamia suomenkielisiä lauseita ja muutekin kertoa suomalaisesta luonteesta, Suomesta yleensä.
Viikonlopun aikana teimme yhteistyössä esitelmän ja mietimme, mitä kukin esittelisi.
Esittely meni hienosti ja filippiniläiset opiskelijat olivat innoissaan opetellessaan suomen kieltä.
Viimeisellä viikolla osallistuimme myös kotihoitoon yhden työpäivän ja teimme samoja työtehtäviä kuin aiemminkin edellisillä viikoilla


Talon asukkaat alkoivat tulla jo tutuiksi. Oli mukava tuntea olevansa tervetullut Suomi-kodin yhteisöön.
Loppuviikosta teimme RPN- lähihoitajan tehtäviä ja siinä ohessa yritimme olla mukana PSW- hoitajien apuna. Työyhteisössä on kaikkien työhyvinvoinnin kannalta tärkeää, että autetaan ja tuetaan toinen toistamme.


Viimeisllä viikolla osallistuimme myös henkilöstökokoukseen. Kokous oli pitkälti samanlainen kuin Suomessa, mutta hämmästykseseni palkankorotusneuvotteluita käytiin kokouksen yhtenä asiakokonaisuutena.
Suomalaiselle työntekijälle tämä oli hämmästyttävä kokemus, koska meillä on kiinteän ja ennaltamäärätyt palkat, jotka maksetaan taulukoiden mukaan.
Samalla kävi myös selville, että palkallisia sairaslomapäivä oli 6 vrk vuodessa  sen jälkeen alkoi omavastuuosuus. Ymmärtääkseni useimmilla on vakuutus, josta he voivat anoa sairaslomapäivien korvauksia.
Eräs suomalainen hoitaja kertoikin nähneensä poliisin ohjaamassa liikennettä kipsi jalassa.
Tähänköhän me ollaan Suomessakin menossa??


Viineisenä päivänä meille oli järjestetty ihanat läksiäset nimettyinen kakkuine, lahjoine ja puheineen.
Me olimme puolestaan ottaneet koko harjoittelun ajan kuvia jokaisesta asukkaasta ja erilaisista tilanteista harjoittelun aikana. Kuvavidokoosteeseen latasimme Tapio Rautavaaran kappaleen: En päivääkään vaihtaisi pois.
Osa asukkaista katseli kyynelsilmin tuota videota ja he kiittelivät vuolaasti läksiäislahjaamme.
Oheisesta linkistä voi kuunnella laulun.


Viimeisen harjoittelun loppupäivänä eräs Suomi-kodin ahkera vapaahtoistyöntekijä vei meidät tutustumaan juutalaisten perustamaan upeaan kokonaisuuuteen: jossa oli sairaala, hoivakoti, itsenäisten asukkaiden asumisyksikkö ja tutkimuskeskus. Kaikki , mitä tuonne oli rakennettu oli tehty lahjoitusvaroilla.Vierailu Baycreastin sairaalaan. Kuvassa paikan johtaja, Raili Rosendahl ja Noora Rautalin

Linkki: Baycrest: geriatric care cente


Harjoittelumme päätteksi , teimme yhdessä muiden suomalaisten harjoittelijoiden kanssa yhteisen päiväretken Niagaran putouksille ja mukavaa oli sielläkin :)
Kaiken kaikkiaan ja lopuksi voisi todeta : Upea kokemus, mahtava  mahdollisuus päästä tutustumaan kanadalaiseen kultturiin, työelämään ja ihmisiin.


Siksipä lopuksi tahdomme kiittää Kanada-Suomi- hanketta tästä hienosta mahdollisuudesta. Lappiaa ja Kaota, kun luotitte ja uskoitte meihin koulunne lähettiläinä.
Risto Virkkusta , Marja- Leena Tyystälää ja tietenkin Sirpa Hyttistä.


Suomi-kotia mahdollisuudesta: etenkin Paul Shonea, Laila Carnagieata ja kaikkia ihania työtovereita, jotka jaksoitte kärsivällisesti opastaa meitä harjoittelijoita.


Hieno kokemus ja kuten lopuksi totesin  erään asukkaan kysyessä, mitä saisimme mukaamme? Totesin ( Marja) : " Ikimuistoisen kokemuksen, ihania kohtaamisia ja ainakin sen, että on mummona, mitä muistella!"Kommentit