Lähihoitajaopiskelijat vaihdossa Kanadan Torontossa , kesällä 2018C:\Users\virkrist\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\KJIG7DA5\Yleislogo TAI 4v (2).jpgC:\Users\RistoVir\Desktop\luksia-logo_small.jpgimage001
C:\Users\virkrist\Desktop\logot\LUOVI_logo+AO_RGB.jpg
Suomen Lippu Siniristilippu Suomi Lippu Po
Lähihoitajaopiskelijat vaihdossa Kanadan Torontossa , Suomi-kodilla 2-30.6.2018  
Ihan aluksi laitamme oheen linkin Suomi-kodista Torontossa , jotta lukijallle selviäisi, mikä on Suomi-koti, mistä me kerromme .

Facebook likki Suomi-kodista

http://www.suomikoti.ca

http://www.torontocentralhealthline.ca/displayservice.aspx?id=170658
Valmistelut vaihtoon


Saimme tietää syksyllä 2017 , että meillä olisi mahdollisuus hakeutua ukomaan vaihtoon tekemään harjoittelua. Koulultamme kyseltäessa, meille molemmille ehdotettiin Kanadaa.
Tokikaan se ei ollut vain ilmoittautumisen varassa vaan, me haimme mahdollisuutta hakeutua opetusministeriön Kanada-hankkeen kautta vaihtoon.
Ennen kuin meidät valittiin, meidän täytyi kirjoittaa kirje itsestämme ja halustamme vaihtoon. Lisäksi lähetimme englannin kielisen CV:n , jonka avulla me osoitimme osaamistamme, kokemusta ja taitojamme.

Varsinainen  paperityö alkoi keväällä täytimme kolme erilaista kaavaketta, jotka allekirjoitettiin meidän, koulun ja Suomi-kodin puolesta.
Allekirjoitimme ja täytimme kolme  kaavaketta
1. SITOUMUS :Kanada-verkosto: Ammatillisen koulutuksen opiskelu- ja/tai työssäoppimisjakso Kanadassa
2. Canada-network, Learning agreement ( opiskelusopimus)
3. Learning assesment( ( opintojen arvionti )
Kahteen viimeiseen listasimme tavoittetamme harjoittelulle, opintojen suhteen.

Sopimusten kirjoittamisen jälkeen aloimme käytännön järjestelyt:

- vuokra-asunnon hankkiminen
- erilaisten papereiden hankkiminen, kuten:
rikosrekisteriote,
ETa- viisumi
kirjeet koululta ja Suomi-kodilta ( tullia varten)
vakuutustodistukset

Verkostokoordinaattoreiden kanssa kävimme yhteisiä videoneuvotteluita, jossa meille kerrotiin Kanadasta yleensä ja samalla sovimme käytännön järjestelyistä.

Toukokuussa meille varattiin lennot ja saimme hyvää ja asiantuntevaa opastusta ja ohjasta Ristolta ( Kaolta) ja Marja-Liisalta ( Lappiasta).Kiitos heille! Mukaanmme lähti myös kansainvälisistä opiskelijavaihdosta vastaava opettaja: Sirpa Hyttinen Kemista, Lappiasta.


Matka Torontoon
Kone, Ilma, Jet, Liikenne, Jumbo Jet

Matkaan lähdimme 1.6, yöpyäksemme Hesingissä ja anivarhain 2.6 lähti lentomme kohti Kanadaa.
British Airwaysilla, Lontoon kautta, Torontoon. Lento kesti monta tuntia, mutta sujui melko mukavasti, kun jokaisella oli mahdollisuus katsella elokuvia ja ruokatarjoilu oli kattavaa, jopa ylelnpalttista.Torontoon tultuamme alkoi väsymys painaa, koska olihan Suomessa kello jo 22.30 ja täällä Kanadassa vasta klo oli 16.00

Tulimme yhteisellä taksilla majapaikkoihimme ja asetuimme taloksi, seuraavan kuukauden ajaksi.
Olimme vuokranneet asunnot perheiden alakerrasta. Toinen läheltä Suomi-kotia ja toinen meistä sai vuokrattua huoneen lähempää keskustaa, mutta Suomi-kodille oli työmatkaa n.7km.

Matkalla majapaikkoihimme näimme, mitä erilaisimpia julkisia taideteoksia, ymmärtääkseni täällä Torontossa kannustetaan taiteilijoita maalaamaan julkisivuja ja kynnys luvan saamiseen on matala. Samalla lisätään kaupunkikuvan viihtyvyyttä.Ohessa yksi tällainen julkinen taideteos.

Ohessa kuva majapaikasta. Talot täällä muistuttavat kovasti amerikkaisissa elokuvissa nähtyjä omakotitaloja ja asuinalueet samoin.Idyllisiä ja hyvinhoidettuja.


Ohessa majapaikka, joka sijaitsee lähempänä keskustaa.

Harjoittelu Suomi-kodilla
Varsinainen harjoittelu alkoi 4.6 klo 10.00, joten saimme vähän toipua aikaerosta ja katsella päivän Torontoa.

1. päivä . saavuimme Suomi-kodille klo 10.00 opettajamme kanssa ja ensimmäisenä saimme tavata kaksi muuta sairaanhoitajaopiskelijaa Suomesta, Rovaniemeltä.
Oli siis ihmeellistä, että Lappi oli näin hyvin edustettuna.

Ensimmäisenä päivänä meille esiteltiin paikkoja ja kerrtotiin Suomi-talon toiminnasta ylipätään.
Saimme ensikosketuksen asukkaisiiin ja työntekijöihin. Tunnelma ja ilmapiiri oli vastaanottavainen ja lämmin.
Johtaja Paul kertoi meille talon toiminnasta ja yleisistä säännöistä ja tomintatavoista. Tapasimme talon väkeä, vapaaehtoisia jne.

2. Työt alkoivat anivarhain klo 6.30,täydellä ja tehokkaalla työnteolla. Seurasimme ja osallistuimme hoitotyöhön , minkä osasimme ja pystimme.

Asukkaat oli jaettu neljään eri ryhmään ja jokainen meistä sai oman PSW( personal support worke- vastaava kuin Suomen hoiva - avustaja) ja alueen.
 Työ tekijäänsä opettajaa, nin myös tässä tapauksessa :) Ensimmäinen päivä oli melko raskas, koska samalla kun tehtiin  töitä, keskustelimme englanniksi työparin kanssa.

Päivän aikana saimme kuulla monta ihmeellistä ja elämänmakuista tarinaa siitä, kuinka asukas oli päätynyt tänne Kanadaa. He kertoilivat myös, millaisena musitivat Suomen. Jodenkin lähtiessä oli Suomessa pulaa kaikesta ja työttömyyttä. Täällä Kanadassa oli asiat toisin. Oli töitä ja lupaus vauraammasta ja paremmasta elämästä.

Jo ensimmäisen päivän aikana jäi tunne, että Kanada on ollut hyvä ja vastaanottava maa maahanmuuttajille.

Eräs mummo totesi, että Suomessa käydessä kaikki tuntui kovin jäykältä. Sen voi ymmärtää, kun on seurannut elämää täällä Kanadassa ja työelämässä. "Small talk- on luontevaa ja jopa kaupan kassa kysyy: How are you doing?( Miten menee?) Suomessa saattaisi hämmästyä, jos joku tuntematon alkaisi kysellä kuulumisia.  Tapa jutella ja ottaa toinen huomioon ovat asioita, jota  me Suomessakin voisimme alkaa toteuttaa.
Huomionarvoista on myös, kuinka kollegat kiittävät ja ovat aidosti kiinnotuneita toisistaan ja asukkaista. Tuntuu, kuin tämä ei olisi heille vain työ vaan todellakin osa elämää ja siihen suhtaudutaan myönteisesti ja ilolla. Jokainen auttaa toista ja sitä ei koeta rasitteeksi, vaan se tehdään hyväntahotoisesti ja hyvää tarkoittaen.

Ensimmäisen viikon aikana siis teimme aamuvuoroa, vaihdoimme työpareja ja alueita.
Työn ohessa kerran päivässä meille pidettiin erilaisia orientaatiotuokioita:
- turvallisuudesta yleensä,omasta ja asukkaiden'
- paloturvallisuusdesta
- asukkaiden oikeuksista ja säännöistä yleensäkin


2. viikko, kesäkuu 11-17.6
Toinen vikko alkoi tutulla tavalla . Tutustuimme asiakkaisiin ja olimme mukana viimeisessä ryhmässä. Asukkaat oli jaettu 4:ään ryhmään ja pääsimme tutustumaan kaikkiin noihin. Aamuvuoro on nopeatempoinen ja täytyy olla reippaana, että ehtii kaikki tehdä ennen aamupalaa 8.30.

Ohessa muutamia kuvia toiselta viikolta työpaikalta ja työkavereista.
 Suomi- tytöt , Suomi-kodilla
 Työvuorolista
 Juhlasali ja ruokailutila, omatoimiruokailijoille
 Vapaa-ehtoinen työntekijä
 Walker-parkki/( rolaattoriparkki ruokailun aikana)

Ihana Raija Suomesta, joka kertoi meille paljon käyntenteistä ja ideoita, mitä Torontossa voi tehdä. Nuorekas ja huumorintajuinen. Kerrassaan mahtava tyyppi:)


Iltapäivällä saimme viikon tuntilistan ja samalla sovimme erityisjärjestelyistä, joita teimme järjestääksemme Niagra Falls -matkaa.

Iltavuoro oli tempoltaan rauhallisempi, joten meillä oli aikaa hieman enemmän haastetella asukkaita  ja työntekijöitä.

Suomesta poiketen lähihoitajat tekevät lähinnä kunotuttavaa ja lääkinnällistä työtä.
Suomi.- kodilla on erilaisia hoitoalan ammattilaisia:
PSW_ personal support worker
RPN_- registered practial nurse( lähihoitaja)
RN- registered nurse( sairaanhoitaja)
RC- resperative care( kuntohoitaja)

Tällä siis lähohoitaja ei tee perustyötä, kuten vaateta, käytä vessassa yms. vaan PSW:t tekevät tuon työn.

Asukkaat nostetaan ylös sängyistä, jos he niin haluavat ja muutenkin. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus kuntouttavaan toimintaan päivän aikana kuten ns. kuntopyörällä polkemista, käsijumppaa, kävelyttämistä tms. Näistä kuntouttavista toimenpiteistä huolehtivat: RPN, RC ja ulkopuolinen fysioterapeutin apulainen.
Kuntouttavista ja aktivoivista toimista raportoidaan viranomaiseille ja viranomaiset valvovat, että toimintaa on ja sitä tarjotaan asukkaille. Asukkaista tehdään koko ajan arvointia ja otetaan huomioon kaikki seikat, jotka vaikuttavat kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.
Suomi- kodilla on myös hengellisisitä asiosita vastaaava työntekijä, joka myös järjestää toimintaa/ aktiviteetteja yhdessä vapaaehtoisten kanssa.  Hengellisistä asioista vastaava työntekijä juttelee asukkaiden kanssa ja omaiseten kanssa. On mukana tekemässä tärkeätä työtä, kuuntelemassa, lohduttamassa ja keskustelemalla asiosta, jotka askarruttavat.
Vapaaehtoisia on päivittäin 1-3. He ovat suomenkielisiä ja he autttavat asiakkaita arjen toiminnoissa.


Toisella viikolla tutustuimme myös kotihoitoon. Suomi-kodissa on kymmeniä asukkaita, jotka asuvat omassa asunnossa, mutta tarvitsevat apua arjen toiminnoissa. kuten siivous, pyykinpesu , suihkussakäynti yms. Lisäksi joillekin tuodaan ruoka: aamupala, lounas ja päivällinen  heidän koteihin. Osa asukkaista käy syömässä alakerrassa ruokasalissa ja osa tekee ruokansa itse. Palveluit tarjotaan ja asukkaat saavat itse päättää, mitä haluavat.

Toisella viikolla alkaa vähän selkiytyä asukkaisen tarpeeet ja totutut toimintatavat. :)

Viikonloppuna kävimme isossa ostoskeskusksessa Vauhghnmillsillä, jossa on n. 200 liikettä.

Kuvahaun tulos haulle vaughan mills mall

Lauantai-iltana koin  suuren taide-elämyksen , kun selasin nettiä ja huomasin, että Torontossa on esiintymässä kuuluisa Skotlantilais- amerikkalainen näyttelijä, Alan Cummng. Hänen standup/ musiikkiesitys oli mahtava ja viihdyttävä kerrassaan. Upea elämys:)

Alan_Cumming ( linkki wikipedian sivulle )Sunnuntaina tutustuimme Torontoon. Kaupunki, jossa on sopivasti kaupungin tuntua, mutta myös ihania puistoja ja viheralueita


Korkeita pilvenpiirtäjiä
Ihania puistoja
Kommentit